top of page
14.png
TMT LOGO 1b 2000x2000.png

Türk Milletleri Teşkilatı'nın Amaçı

Türk Milletleri Teşkilatı'nın Amacı:

"Türk dünyasının birlik, dayanışma ve kalkınma sağladığı, kültürel mirasımızı koruyan ve gelecek nesillere aktaran, Türk milletlerinin güçlü ve etkili bir birliği olmak."

Türk Milletleri Teşkilatı olarak amacımız, Türk dünyasının farklı bölgelerinde yaşayan insanların bir araya gelerek güçlü bir birlik oluşturmasını ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu birlik, Türk milletlerinin kültürel, tarihi ve dilsel mirasını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Türk milletlerinin kalkınmasına katkıda bulunmayı ve ortak sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız. Bu yolla, Türk dünyası içinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Türk Milletleri Teşkilatı, Türk kimliğine bağlılık hissiyle dolu olan herkesi bir araya getirerek, Türk dünyasının bir arada güçlenmesini ve büyümesini sağlayacaktır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için üyelerimizin, projelerimizin ve faaliyetlerimizin çeşitliliğine, etkinliğine ve kalitesine odaklanmaktayız.

Biz, Türk Milletleri Teşkilatı olarak Türk dünyasının güçlü bir birliği olmanın gururunu taşıyoruz ve bu vizyonu gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

TMT BAŞKANI

Halil ibrahim BEYLERBEYİ

bottom of page